• تشک ورزشی رزمی

    تشک ورزشی رزمی به منظور پیشگیری از آسیب های احتمالی ورزشکار، در باشگاه های رزمی مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت ضربه گیری بالا، یکی از ویژگی های مهم و اساسی تشک ورزشی رزمی به شمار می رود. تراکم فوم به کار رفته در تشک ورزشی رزمی با خاصیت برگشت پذیری و ارتجاعی بودن آن رابطه […]

    ادامه مطلب

  • تمرینات خانگی خود را با تشک رزمی طرح تاتامی ارتقا ببخشید

    تشک رزمی تاتامی استفاده های متنوعی دارند: در مدارس، خانه ها و البته باشگاه های هنر های رزمی. چگونه می توانید تمریناتتان را با اضافه کردن تشک های هنر های رزمی طرح تاتمی ارتقا دهید؟ سوال خوبی پرسیدید. اگر می خواهید تمرینات و مهارت هایی که در باشگاه های هنر های رزمی می اموزید به سادگی […]

    ادامه مطلب